Hãy kiếm rượu thật ngon

Có ông anh bảo: Em hãy kiếm rượu thật ngon và tử tế các vùng trên nước ta và bán như thưởng thức thôi.Không gian này a thấy phù hợp lắm. Nhắm với một ít khô bò,khô nai và lạc rang húng lừu Bà Vân trên Hà Nội là ổn đấy. Tao nhã mà phê pha.
Cả nhà thấy có nên ủng hộ không ạ?e thấy bằng lòng chết đi được. Uống không lấy nhiều mà lấy ngon.

Post a comment