Tăng cường làm đêm cho kịp tiến độ

Tăng cường làm đêm cho kịp tiến độ. Mệt lắm rồi đấy.Nghĩ mà tủi thân,thằng hàng xóm thì sáng trưng hoành tráng. Nhà minh thì tối thu tối mò.

Post a comment